Ne koote Övverbleck, wat dis Session bei uns loss es!

2023

16. KAZI Herrensitzung:

11. Februar 2023 | Jabachhalle Lohmar | Einlass: 11 Uhr | Beginn: 13:11 Uhr

 

16. KAZI Seniorensitzung:

12. Februar 2023 | Jabachhalle Lohmar | Einlass: 10:30 Uhr | Beginn: 11:11 Uhr

 

Kölsche Mess

19. Februar 2023 | Kath. Kirche St. Johannes | Beginn: 10:30 Uhr | danach: Funkenwache im Pfarrheim


Endlisch! Et weed doch wigger jon! Mit 2-Jeh-Rejelung maache mer uns un Üch Freud!

KAZI Prunksetzung 2021

Endlisch och widder ens met enem Dreijesteen wat uns lenke deit!

Mer fiere mit Üch, ävver secher!

Em letzte Johr, wor ad nix möchlisch för de Fasteleer ze fiere. Dis Johr jeit et schon es bessge besser! Ävver dat och nor met e paar Regele för dat Spellche!

Ad eetz: Mer han entschiede, dat mer dat met Üch dis Johr in 2-G maache. Dat meint, Ehr sid widder jesund oder Ehr hat Üch jet spritze losse, öm möchlichst jesund ze blieve. Dat pröfe mer met Üch schun ens vür der Dür, domet mer kenne Rejelbrächerche en unsre Reih han.

Ad dann: Do mötsts dat nächste nit maache, ävver wenn de et deist, dann mähst Do jet für Dich uns uns andere. Do lässt Disch am beste am Daach selvs ma teste. Dat kannst janz hervürragend in der Teststreck an der Jabachhall erledije. Wenn der Test dann positiv is, is dat eher nejativ, ävver Do häst Ding Secherheit, dat de an dem Ovend mieh kaputt mähst als de janz maache kanns. Wenn dä nejativ is, dann musste den nit zeije, darfste ävver. Mer han doch immer ens jän met jode Zeuchnisse jewunke! :-)

Ad lätz: Dat muss nit sin, hät ävver och sing Vürdeil. Do kannst wenn immer et Dich jöck, piesele ze jonn oder süns jet, wat Disch vun Dingem Desch wech dreev, Ding Medzinmaskerad us Schina andunn. Denn dann häste eines janz jewiss: dr Zofall usjetricks! Do kanns en Siehleruh in der Jegend röm jon und behäls Ding Ärosol janz allein för Disch!

Denktens draan, dat er fröh jenoch met der Fott zu uns rövver kutt, weil mer jet mieh Zigg broche, öm den 2-G-Status ze pröfe un Üch eren ze losse. Un nävven dem Impfundjenesenenjedöns mot er och noh en huhoffizielles Bilddokument dobei han, öm ze zeije, dat der Nohwies och ze Üch passt. Un schrievt Üch hinger de Ührche: Wä nix dobei hät, bliev drusse, ejaaal wie jut mer sich och kennt. Mer bruche de Jewissheit, dat dat all in Ordnung is, för uns, för Üch und uch för de Andere.

Blievt all he öndlisch jesund oder weed et widder, wenn et ze spät is daför. Vür allem, wenn et su wör, weed schnell und unkomplezeet jesund, damit mer baal widder all zesamme fiere künne – un dodrup schun ens en kräftijes „Luhme Alaaf!“

Ejal wie ov wann, et weed irjendswie wigger jon!

Wat ne Dress!

[Us dem Arschiev]

Jenau jetz wöre mer all schun raderdoll. Mer wöd schunkele, singe, laacheun bötze... ävver et hät dis Session einfach nit sin sulle.

Da kannste nix maache, och wenn Der un uns öndlich schwer fällt, sing Tollität Coronia hät uns all em Jreff.

Doch mer wulle net schwermödig wedde. Mer spare uns op und dann mache mer de Buhei wider in dr nägst Session.

Mer plane ohn Ungerlass und hoffe, am 20. November 2021 widder all bei dr Prunksitzung dobei ze sin!

Nix is esu för immer un iwich wie dä stete Wechsel!

Zigg November 2005 hätt uns Ingo Thomas da Setzungspräsidente-Amp  inne jehatt. He hätt in de 12 Johr öndlich Schwung in de Kess jebraaht. Zählte mer op der Prunksitzung 2005 jerad eets 300 Narre hat sech dat in dr Zigg op 600 un mieh huh jeschöckelt. Em Summer 2016 hätt he dann jesaht, dat hä jään en de letzte Session jonn wööd.

Dat hammer im jejönnt un uns Möhe jejovve, dat he drei wunderbare "letzte Sitzunge" geschenk bekumme hät. Em Mai2017 hammer dann neu jewählt un unsre Literat un Stellvertreteter Johannes Wingenfeld in sing neues Amp jewählt. Mer freue uns, dat unser Plan opjeiht, den mir geschmiedt han, als mer Johannes 2005 em Vürstand installeert han.

Zigg 2017 wor et su wigg un mer han en neue Setzungs-Präsedöres. 

Ingo Thomas Wood över dis angeseechs vun dem sing Erfolge zom Ihresitzungspräsedöres jemaht! 

Johannes Wingenfeld, dä neue im Amp mäht dat su wie en ahl Has - ävver hä hät et ooch zigg 2005 geliehrt!