Dat Trainerteam vun uns Rut-Wiess Maries

Dat Team öm Kristina Wingenfeld weed kompleteed vun

Simone Bois (Trainerin und Betreuerin) - Simone wor - ofwoll ehr Eldere joot mem KAZI wore - tatsäschlisch nie in de Fünkche, hammer nohjeloort! Ävver doför als jung Madame bei der Grün-Weiße in Wahlscheid. Se wor donoh ävver johrlang Betreuerin der KAZI Kinderfünkche und es fass dobei, dat junge Trüppche met opzebaue.

Anika Heidl (Betreuerin) - Anika es evenfalls un och jetz noh Betreuerin der KAZI Kidnerfünkche. Och Sie hät sich gemeldt, beim Aanfang vun der Jrupp öndlisch ze ungerstütze.

Dat Team hüürt ävver jään op de Ideen, Impulse ävver och Spökes vun de danzenden Rut-Wiess Maries. Vun doher künnte man iehr vun "Coach" oder "Sprochröhr" spreche, wenn ma versööke deit ze saage, wat die ze maache han!