Heeerüvver küsste zu Dinger Metgleedschaff!

Woför maache mer dat Spell?

 

Jo zom ein öm Spass an dr Freud zu han, zom andere ävver och, weil mer et Brauchtum stärke wulle. Doch wat nötz all dat "stärke" wenn de irjendswann janz allein stärkst? Do drövver bruche mer uns he in Luhme echt nich ze sorje.

Ov Kinderfünkche, KAZI-Funke oder Senator - mer han för jedde vun üch dat passend Jewand net nor dobei ze sin sundern och ze maache. Ävver ejal, wat de deihen deis - Do muss ze escht ens Metgleed sin. He jeiht et zom Aandrag.